Awareness through the bodyawareness through the body

Advanced Training : ATB 4

Vaardigheden op gebied van aandacht en concentratie worden verder ontwikkeld en uitgebouwd.
De focus ligt op het verkennen van het lichaam: botten, gewrichten, weefsels, organen, ademhaling, gevoelssensaties en subtiele energie

De training omvat vier intensieve dagen waarin we met elkaar op een interne locatie verblijven. Er zijn oefeningen die iedere dag aan de orde komen, zodat diepere integratie plaats vindt en je de progressie lijfelijk ervaart.

De opbouw van de oefeningen wordt voelbaar in jezelf. Helderheid over je start- en eindpunt geven je inzicht in de stappen die je maakt om daar te komen. Het wordt inzichtelijk hoe je dit eventueel beroepsmatig over kunt brengen op anderen. De opbouw van een ATB-programma, komt tijdens deze training ook aan de orde. Elke dag wordt er tijd ingelast om in te gaan op vragen.

ATB4 vorm ontspanning

Trainers: Aloka Marti - Joan Sala
orden momenteel niet in NL georganiseerd: wellicht in 2017
Prijs € 675,- 

ATB5 sensory awareness

Advanced Training : ATB 5

Door intens onderzoek vindt er een inhoudelijke verdieping plaats van de reikwijdte van ATB. 
Er zijn twee hoofdthema's, naast een algehele verdieping :

Evolutie

Evolutie, in de zin van evolutie van het menselijk bewustzijn.
De verschillende stadia van de menselijke evolutie zijn lichamelijk in ons aanwezig. Deze evolutionaire bewegingen worden herbeleefd en belichaamd. Hierbij ervaar je de specifieke energie en emoties die iedere fase met zich meebrengt. Tegelijkertijd observeer je hoe onze 'mind' zich door de verschillende stadia heen, evolueert.

De vijf elementen

Een ontdekkingstocht waarin je de aanwezigheid van aarde, water, vuur, lucht en ether in jezelf en in de wereld om je heen van binnenuit ervaart. Op welke manier ontvouwt de interactie met deze elementen zich in je hele 'wezen'? En hoe kan je dit gebruiken om een grotere harmonie in jezelf te creëren?

Trainers: Aloka Marti - Joan Sala